Obowiązek RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU: wwww.sarenka.eu

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z rozpoczęciem stosowania z dniem 25maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym ich przepływie (RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SARNA-PROJEKT Robert Sarna, ul. Kwiatowa 13, 11-042 Giedajty, NIP 7411762867, REGON 280445794, adres mailowy: info@sarenka.eu, nr telefonu: 666603024

2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w postaci:

 a. imię i nazwisko

 b. adres korespondencyjny

 c. adres dostawy

 d. adres e-mail

 e. numer telefonu

 f. NIP

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług i składanych przez Państwa zamówień

b. przekazywania informacji o aktualnej ofercie sprzedażowej

c. sporządzania umów handlowych

d. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu towaru

e. statystycznych

g. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , windykacja należności, prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa 4. Podane Pani/Pana dane osobowe będą umieszczane na rachunku, dokumencie przewozowym oraz dokumentach wewnątrzzakładowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a/b/c/d/e/f;

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz firmy podwykonawcze - usług przewozu towarów, usług księgowych oraz usług hostingowych, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemie informatycznym bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do usunięcia danych osobowych. W celu zlecenia usunięcia danych osobowych prosimy o pisemną informację listownie lub mailowo: info@sarenka.eu

 

7. Jako administrator danych osobowych zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych. Dane można sprostować, żądać ich ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zamówienia i realizacji usługi.

 

9. Posiada Pani /Pan pełny dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

 

10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookiem (tzw. „ciasteczka”).

 

INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Uchylony.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzu mogą być przekazane podmiotom techniczne realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadacz rejestrowej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługiwanych płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Danych Osobowych Serwisu w tym zakresie współpracuje.

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane nie będzie wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych przez bejbiroom.pl polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Polityka COOKIES

 

    Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

        dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

        tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

        „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

        pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

        „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

        „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

        „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Projekt i realizacja: wiwi, Obsługa techniczna: virtualmedia.pl